“Met behulp van TTS is de declaratieproblematiek onder controle en de geldstroom geborgd”

Afgekeurde declaraties bij stichting NiKo gaven een administratieve uitdaging om tot een correcte declaratie te komen. Met veel plezier hebben de financieel consultants van TTS een oplossing kunnen vinden voor deze uitdagende situatie. Met name bij het oplossen van declaratieproblemen rondom de wijkverpleging en Wmo zijn grote successen behaald. Zowel Stichting NiKo als TTS kijkt met volle tevredenheid terug op een prettige samenwerking.

Door de stelselwijziging in 2015 is de administratieve belasting voor zorginstellingen aanzienlijk toegenomen in omvang en complexiteit. Zeker in de ouderenzorg, waar variabele zorgfinanciering en –declaratie een rol hebben gespeeld in deze enorme toename van administratieve lasten.

TTS heeft Stichting Niko ondersteund bij het opnieuw inrichten van de AGB code structuur, aanvragen van de benodigde certificaten voor declaratie van zorg, en gezorgd dat de productie conform inkoopafspraken op de juiste AGB code is gedeclareerd.
“En met een fantastisch resultaat”, aldus zorgmanager Henk de Wit. “Met behulp van TTS is de declaratieproblematiek onder controle en de geldstroom geborgd”.

Stichting NiKo kijkt met grote tevredenheid terug op de ondersteuning van TTS. Grote administratieve uitdagingen zijn professioneel aangepakt, de in 2016 geleverde zorg is volledig toegekend door de financierende partijen en de relatie met de cliënten is door de goede communicatie niet onder druk komen staan.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan snel contact met ons op.