Specialistische jeugdzorgaanbieder Topaze wil de zelfredzaamheid van zijn cliënten versterken en dit op de juiste manier ondersteunen met een klantregistratiesysteem. Alleen bleken traditionele systemen niet te voldoen aan de eisen van Topaze. Echter, de combinatie van de zorgadministratieoplossing van Jouw Omgeving en Care2Declare van TTS Technology To Serve sloot wél aan op de visie van Topaze.

Om specialistische zorg aan jeugd te bieden, levert Topaze maatwerk, waarbij gekeken wordt naar wat cliënten kunnen. Zo wordt de zelfredzaamheid van de cliënten vergroot. Hun motto is dan ook: samen werken aan mogelijkheden. ‘We willen cliënten verantwoordelijk houden voor hun eigen plan om vervolgens samen te kijken wat onze rol daar in is’, vertelt Topaze-directeur Jeroen Slootman. Deze visie moest ook terugkomen in het cliëntenportaal.

Samen werken aan het zorgplan

Cliënten moeten volgens Topaze eenvoudig inzicht hebben in hun eigen dossier en vervolgens mensen uit zijn of haar netwerk of professionals kunnen uitnodigen om mee te denken. Zo werken ze samen aan het zorgplan of worden cliënten ondersteund in het realiseren van de gestelde doelen. Deze visie is het uitgangspunt geweest in de zoektocht naar een nieuw klantregistratiesysteem. ‘We willen absoluut de kanteling maken van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’’, aldus Slootman.

Alleen bleken traditionele systemen niet te voldoen aan te gestelde eisen. Topaze heeft daarom gekozen voor een vernieuwende opzet opgebouwd uit het online platform Jouw Omgeving en de zorgdeclaratieoplossing Care2Declare van TTS Technology To Serve. Er ontstaat zo een dossier en e-healthomgeving, waarbinnen cliënten eigenaar blijven van hun eigen dossier en ze contact onderhouden met professionals en andere betrokkenen.

Een groot veranderproces

‘Door slimme koppelingen tussen systemen ontstaat een manier van werken die helemaal aansluit bij onze visie. Ook andere systemen voor bijvoorbeeld vragenlijsten en een BI-tool zijn namelijk geïntegreerd. Het helpt ons te zorgen dat administratieve processen niet leidend zijn voor de inhoud. Het inrichten en in gebruik nemen van deze nieuwe werkwijze gaat echter niet vanzelf. Het is een groot veranderproces’, aldus Slootman.

Om het veranderproces en vernieuwing in de toekomst soepel te laten verlopen, zijn de drie partijen een intensieve samenwerking aangegaan, aldus Slootman: ‘Wat ik van Jouw Omgeving en TTS ervaar is dat zij ook enthousiast zijn en gedreven, net als wij. We hebben met de drie partijen veel tijd geïnvesteerd in elkaar om twee expertisevormen – zorginhoudelijk en financieel – te kunnen koppelen aan elkaar. We leren en ervaren al doende, krijgen nieuwe inzichten en nieuwe vragen. Eigenlijk net als onze cliënten.’