Het proces van zorginkoop en contractering loopt gewoon door, ondanks dat veel mensen vakantie hebben. Bent u aan het werk? Dan kunt u de relatieve rust gebruiken om uw interne proces te verbeteren en alvast de goede voornemens voor 2019 op papier te zetten. TTS Technology To Serve helpt u met een aantal tips!

Tips om het proces te verbeteren:

  1. Begin (en eindig) op tijd: weet wanneer iedere partij (zowel intern als extern) op vakantie gaat, zodat het proces blijft doorlopen.
  2. Betrek elkaar al (ruim) voor de aanbesteding: betrek bij de voorbereiding zowel mensen uit uw organisatie als van de financierende partij(en), waarbij u elkaars positie en belangen kent. U kunt van elkaar leren en elkaar helpen.
  3. Ga een open en gelijkwaardig dialoog in: organiseer de afstemming tussen financiën en control, beleid, inkoop en informatiemanagement, zodat álle betrokken partijen om tafel zitten. Ga waar mogelijk meerdere keren het gesprek aan. Ken daarbij elkaars uitgangspunten.
  4. Nodig financierende partijen uit: vraag aan financierende partijen om langs te komen in uw organisatie, zodat ze met eigen ogen zien welke zorg u levert aan uw cliënten en hun inwoners of verzekerden. Beeldvorming vanuit financierende partijen kan namelijk soms hardnekkig zijn.

Tips om de inhoud te verbeteren:

  1. Stel van tevoren vast welk zorgaanbod u wilt en kunt leveren aan uw kerndoelgroep. Daarbij kunt u onder andere de volgende vragen stellen: Wie is mijn doelgroep? Welke producten leveren we? In welke gemeente kunnen we de zorg leveren? Met welke verzekeraars maken we afspraken?
  2. Lees het toegestuurde contract van de betreffende financierende partij goed door.
  3. Maak afspraken op beleid en niet op inhoud. Zoek hierin juist de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Hierdoor voorkomt u dat u verzandt in de details. Laat overbodigheden weg.
  4. Leg de focus op de kwaliteit van de zorg die u levert en niet op de prijs.

Met bovenstaande handvatten kunt u uw proces en de inhoud verbeteren.

Tot slot: focus op wat goed gaat! U hebt tenslotte een gezamenlijk doel: de zorg voor de cliënt!