Voortdurende veranderingen in de wet- en regelgeving maken het declareren en factureren van zorg steeds ingewikkelder. U heeft te maken met verschillende financierders die elk hun eigen eisen stellen aan het registreren, verantwoorden en declareren van de door u geleverde zorg en dienstverlening. Hoe zorgt u ervoor dat u hier goed mee omgaat en uw declaraties op tijd en correct indient? Neemt u zelf een administrateur aan, ook al valt zorgdeclaratie niet onder uw kerntaak? Of besteedt u het liever uit?

In onze whitepaper leest u waarom sommige organisaties kiezen voor het in huis houden van zorgadministratie en welke voordelen ze daarmee denken te behalen. Tevens bieden we u tien (!) heldere argumenten waarom u uw zorgadministratie juist wél moet uitbesteden!

Download de whitepaper hier >