Thuiszorg

U heeft als zorginstelling in de thuiszorg te maken met een complexe zorgadministratie en -registratie. Zo moet u zien om te gaan met veranderende wet- en regelgeving en bijbehorende declaratie-eisen. Ook bedient u meerdere doelgroepen en moet u dus voldoen aan declaratie-eisen van verschillende financierders. De overheid verlangt tevens van u dat u de beveiliging van uw cliëntgegevens naar het hoogste niveau brengt en dat u voldoet aan de strenge privacywetgeving.

Ook wilt u uw medewerkers voorzien van de beste oplossingen om ze optimaal te kunnen ondersteunen en een efficiënte zorgadministratie te kunnen voeren. Dit alles uiteraard tegen minimale kosten, zodat u uw financiële middelen kunt inzetten voor het verbeteren van de zorg aan uw cliënten. Hoe zorgt u dat u als zorginstelling in de thuiszorg ondanks al deze complexiteiten grip houdt op uw zorgregistratie en -declaratie, terwijl u voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van zorg?

TTS biedt drie oplossingen voor uw uitdagingen op het gebied van zorgadministratie en -registratie, waarin privacy, efficiënte processen en ondersteuning van uw medewerkers zijn gewaarborgd.

Care Expert

Care2Declare

Care2App Suite

Maak een vrijblijvende afspraak:


Of neem contact met ons op:

TTS Technology To Serve
Hanzelaan 328
8017 JP Zwolle

T: 088-1157200
E: info@ttoserve.nl