TTS Technology To Serve was op 21 September jl. als partner van Zorgvisie aanwezig op het congres Zorg en Finance. Tijdens dit congres zijn belangrijke onderwerpen aan bod gekomen, zoals  de voorbereidingen op horizontaal toezicht bij zorginstellingen. Essentieel voor implementatie van horizontaal toezicht is het correct registeren aan de bron.
Care2Declare, het declaratie expertsysteem van TTS, speelt hier op in door registraties direct te toetsen aan de contractvoorwaarden van de financierder. Tevens voert het systeem controles uit op rechtmatigheid en juistheid van de geregistreerde zorg. Ook door inzet van slimme zorgregistratie oplossingen zoals Care2App ZorgThuis wordt de juistheid van registratie in het proces geborgd. Standaardisatie van zorgregistratie is hiervoor de basis.

Tijdens het congres hebben veel organisaties aangegeven dat ze toe willen naar horizontaal toezicht, maar dat hun huidige ECD/EPD oplossing weinig mogelijkheden biedt voor standaardisatie en validaties aan de bron. Vervanging van zo’n oplossing kost veel tijd en geld. Voor deze organisaties biedt Care2Declare een uitkomst. Dit declaratie expertsysteem is goed te koppelen aan het huidige ECD/EPD van de zorgorganisatie. Zo kunnen zorgaanbieders horizontaal toezicht implementeren zónder dat de eindgebruiker hier iets van merkt. Waardoor grote, organisatie brede verander- en implementatietrajecten uitblijven.