Op 20 juni vond het KenniZ-seminar ‘Dag van de Zorgondernemer’ plaats op de prachtige locatie Fort aan de Klop te Utrecht. TTS was op deze dag uitgenodigd om een workshop over de omzetting van PGB naar Zorg in Natura te verzorgen. We zetten voor u de voordelen op een rij, net als de veranderingen die een zorgorganisatie tegemoet zien met de transitie. Zo kunt u beslissen of de stap naar Zorg in Natura voor u ook interessant is.  

KenniZ is een kennisplatform met als missie de kwaliteit van zorg te verbeteren door kennisdeling tussen zorgaanbieders te stimuleren en faciliteren. TTS droeg hier in samenwerking met Westerveld en Vossers Accountants aan bij door een workshop over de voor- en nadelen van het leveren van Zorg in Natura ten opzichte van het PGB, te verzorgen.

Voor veel kleinschalige zorgaanbieders is de transitie van PGB naar Zorg in Natura een actueel vraagstuk. Waar de tarieven van het PGB steeds meer onder druk komen te staan, worden de tarieven voor de langdurige zorg juist verhoogd. Voordat echter besloten kan worden of de transitie naar Zorg in Natura ook voor u interessant is, dient u een aantal zaken op een rijtje te zetten. TTS en Westerveld en Vossers denken hierin graag met u mee.

Voordelen en veranderingen in de organisatie

Het leveren van Zorg in Natura brengt een aantal voordelen voor zowel zorgaanbieder als cliënt met zich mee. De vergoedingen voor u als zorgaanbieder zijn in het geval van Zorg in Natura gemiddeld dertig procent hoger in vergelijking met zorg vanuit een PGB. Bovendien heeft u vaak alleen het zorgkantoor als debiteur, in plaats van alle unieke cliënten. Dit komt uw debiteurenrisico en liquiditeitspositie ten goede. Als een zorgorganisatie kiest voor Zorg in Natura, is ook de cliënt niet langer belast met administratieve zaken rondom zijn eigen zorglevering en declaraties.

Tegenover de voordelen van Zorg in Natura staat dat voor het leveren van Zorg in Natura contractafspraken met het Zorgkantoor vereist zijn en uw administratieproces er anders uit komt te zien. Voornamelijk het ‘berichtenverkeer’ is een term die veel aanbieders van PGB-zorg niet veel zegt. Dat zijn overwegingen om mee te nemen in de keuze voor Zorg in Natura of het PGB.

Heeft u de presentatie gemist, maar is de omzetting van PGB naar Zorg in Natura voor uw organisatie relevant? Neem dan gerust voor een vrijblijvend gesprek contact op met Christiaan Brouwer op 06-49061842 of via c.brouwer@ttoserve.nl.