Een declaratie-expertsysteem dat zorgadministratie en de bijbehorende processen eenvoudiger, transparanter en betaalbaarder maakt. Dit doel realiseerde TTS Technology To Serve afgelopen jaar met de lancering van Care2Declare. De oplossing is gebaseerd op de nieuwste techniek, klantervaringen en de ervaringen van onze declaratiespecialisten. Momenteel stappen de laatste klanten vanuit de bestaande ResidentWeb module Backoffice over naar Care2Declare.

Care2Declare registreert, controleert, verwerkt en declareert alle zorg binnen de caresector. Het nieuwe systeem bevat alle kennis over wet- en regelgeving, en declaratieregels van de financierende partijen in de zorg. De gebruiker wordt volledig ondersteund zodat declaraties en administratie tijdig en foutloos worden gevoerd. Care2Declare waarborgt hierbij de privacy van cliëntgegevens en beveiliging van de declaratieomgeving.

Overstap klanten

Het einde van de ResidentWeb module Backoffice lijkt nabij nu ook de laatste klanten de overstap maken naar de nieuwe software. Een switch van softwareapplicatie heeft altijd impact op een organisatie en daarom hebben we onze klanten in dit traject intensief begeleid. We streven ernaar begin volgend jaar alle klanten te hebben gemigreerd, zodat ook deze gebruikers de nieuwe functionaliteiten kunnen ervaren.

Accountantsverklaring ISAE3402

Care2Declare is per juli 2018 gecertificeerd voor de ISAE3000. Als serviceorganisatie onderkennen we het belang van de interne beheersingsmaatregelen die wij in het kader van onze dienstverlening hebben opgezet, geïmplementeerd en uitgevoerd. Daarom stellen we jaarlijks een Service Organisatie Control-rapport op die door onze onafhankelijke auditor wordt gecontroleerd, gebruikmakend van Richtlijn 3402. Alle accountants in Nederland erkennen de ISAE3402-standaard en kunnen hierop steunen voor hun jaarrekeningcontrole.

Integratie Care2Declare met andere oplossingen

Door gebruik van nieuwe technologie is het heel eenvoudig om Care2Declare te koppelen of zelfs te integreren met andere softwareoplossingen. Met een geïntegreerde registratieapp, EPD of ECD, van TTS of andere softwareleveranciers, wordt aan de bron geregistreerd en wordt correct gedeclareerd door logica in het expertsysteem Care2Declare. Het grootste voordeel hierbij is dat de klant niet gebonden is aan één front-end product dankzij deze logische scheiding van zorg- en financieel administratieve processen.

Met Care2Declare hebben we voor ogen dat u altijd eenvoudig en optimaal kunt werken. Wilt u meer weten over deze softwareoplossing of de integratiemogelijkheden met de applicatie voor uw primaire proces? Neem dan contact op met Christiaan Brouwer via c.brouwer@ttoserve.nl of 06-49061842.