Presentatie Omaha-app tijdens Omaha System Congres groot succes

Op woensdag 30 november stond TTS met een stand op Het Grote Omaha System Congres in Ede voor de presentatie van de Omaha-app. De bezoekers van het congres waren erg enthousiast en gaven aan dat de app praktisch, overzichtelijk en helder is.

TTS en The Competence Group lanceren Omaha Solutions

TTS lanceert in samenwerking met The Competence Group (TCG) Omaha Solutions, een combinatie van digitale scholing rondom de Omaha-systematiek en het gebruik van de digitale applicatie Care2App Omaha om de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

TTS en The Competence Group werken samen aan scholing Omaha

TTS en The Competence Group hebben de handen ineen geslagen om wijkverpleegkundigen te leren classificeren met behulp van de Omaha-methodiek. The Competence Group heeft hiervoor een online scholingsmodule ontwikkeld. Met behulp van de door TTS ontwikkelde app Care2App Omaha kunnen de cursisten de opgedane kennis in de praktijk toepassen.

De verpleegkundige indicatie in 2017

Bij de meeste zorgvormen die we kennen, bepaalt een indicatie van een externe partij op welke zorg de cliënt recht heeft. Dit is niet het geval bij de wijkverpleging. Sinds de transitie van 2015 is de zorgaanbieder zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de zorg die de cliënt krijgt. De zorgverzekeraar betaalt de wijkverpleging, maar heeft geen directe invloed op de toegang en de omvang van de zorg voor individuele cliënten. Zorgverzekeraars kunnen wel invloed uitoefenen op het proces. Dit gebeurt door middel van de afspraken die gemaakt worden tijdens de zorginkoop.

Care2App Omaha is een feit

De eerste doelgerichte en innovatieve app ter ondersteuning van het Omaha-zorgproces is live. Met Care2App Omaha kan de wijkverpleegkundige het classificatieproces doorlopen, het zorgplan opstellen en de geleverde zorg verantwoorden aan de bron.