Omgaan met privacy in de zorg

Het kan u niet ontgaan zijn, privacy is zowel binnen Nederland als binnen Europa een belangrijk onderwerp dat momenteel hoog op de agenda staat. Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) in. Dit kunt u niet zomaar voorbij laten gaan. De wetgeving vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb) en iedere organisatie moet vanaf dat moment voldoen aan de strenge Europese richtlijnen die gelden

NEN 7510 bracht TTS meer dan alleen richtlijnen

NEN 7510 bracht TTS meer dan alleen richtlijnen Als softwareleverancier in de zorg werken onze klanten en wij met veel gevoelige informatie. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de overheid de NEN7510 normering oplegt om het hoogste niveau van informatiebeveiliging te waarborgen. We zijn als TTS echter door de certificering een denkproces ingegaan over wie wat doet. Dit proces

Uitval in de Wlz; oorzaken en oplossingen

Uitval in de Wlz; oorzaken en oplossingen In het declaratieproces bestaan verschillende redenen van afkeur. Declaratieregels worden afgekeurd door VECOZO of de financierende partij wanneer deze niet voldoen aan de gestelde eisen. Om geen geld mis te lopen moet de afkeur opgelost worden. In de vorige nieuwsbrief heeft u een overzicht ontvangen van de top 5 uitvalredenen per financieringsvorm.

Datalekken in de AVG

Datalekken in de AVG De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen rondom het melden van datalekken. De Nederlandse overheid regelde al in 2016 dat organisaties die te maken hebben met bijvoorbeeld onbedoelde toegang, vernietiging of verlies van persoonsgegevens dat direct moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij ernstige datalekken moet er ook een melding worden gedaan bij

Top 5 redenen van afkeur in het declaratieproces

Declaraties In het declaratieproces zijn er verschillende redenen van afkeur waardoor bepaalde declaratieregels afgekeurd worden in het declaratie berichtenverkeer op Vecozo. Wanneer deze regels niet opgelost worden heeft dit tot gevolg dat er geld wordt misgelopen waar u misschien wel recht op hebt. De afgelopen tijd heeft TTS gekeken naar de meest voorkomende redenen van afkeur in de declaratie.