AVG en het Besluit: verschillen en overeenkomsten

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een nieuwe en strengere privacywet die in heel Europa van toepassing is. Door landelijke reclamecampagnes is de verordening breder bekend. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alleen is het ‘Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders’ nog onderbelicht en dit besluit was al vanaf 1

Datalekken in de AVG

Datalekken in de AVG De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt eisen rondom het melden van datalekken. De Nederlandse overheid regelde al in 2016 dat organisaties die te maken hebben met bijvoorbeeld onbedoelde toegang, vernietiging of verlies van persoonsgegevens dat direct moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Bij ernstige datalekken moet er ook een melding worden gedaan bij