AVG, Wlz, Zvw: alles over wet- en regelgeving tijdens bijeenkomst TTS

Informatie delen, ervaringen uitwisselen, netwerken, sparren, lachen, vragen stellen, eten en drinken: klanten en medewerkers van TTS deden het allemaal op de bijeenkomst over wet- en regelgeving van TTS op dinsdag 20 maart 2018. Uiteraard werd de AVG besproken, maar eveneens andere wet- en regelgeving, zoals Wlz en Zvw. Voor sommigen waren de onderwerpen nieuw, anderen grepen de dag aan

Uitval in de Wlz; oorzaken en oplossingen

Uitval in de Wlz; oorzaken en oplossingen In het declaratieproces bestaan verschillende redenen van afkeur. Declaratieregels worden afgekeurd door VECOZO of de financierende partij wanneer deze niet voldoen aan de gestelde eisen. Om geen geld mis te lopen moet de afkeur opgelost worden. In de vorige nieuwsbrief heeft u een overzicht ontvangen van de top 5 uitvalredenen per financieringsvorm.

Nieuwe regels voor informatiebeveiliging

Nieuwe regels voor informatiebeveiliging Vanaf 25 mei 2018 komen er nieuwe regels en eisen voor informatiebeveiliging. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal ook voor zorginstellingen betekenen dat er opnieuw moet worden gekeken naar informatiebeveiliging. De wet stelt regels en eisen rondom datalekken, bewerkersovereenkomsten, privacy by design en privacy by default, het aanstellen van een Privacy Officer, het uitvoeren

Zorg Centraal Nederland kiest voor ResidentWeb ECD

De Arnhemse zorgaanbieder Zorg Centraal Nederland gaat gebruikmaken van ResidentWeb ECD voor het registeren, verantwoorden en declareren van de geleverde zorg. De organisatie gaat hiervoor gebruikmaken van de modules Cliëntdossier en Backoffice. ResidentWeb ECD wordt organisatiebreed geïmplementeerd met als doel om verschillende beleids- en procesverbeteringen door te voeren. Implementatie De implementatie van ResidentWeb ECD start deze maand nog, zodat Zorg

TTS heet CSI Stables welkom als nieuwe klant

Stoeterij en Zorgboerderij CSI Stables heeft gekozen voor ResidentWeb ECD. De organisatie gaat gebruikmaken van de modules Cliëntdossier en Backoffice. Met deze modules kan de geleverde zorg en dienstverlening eenvoudig worden geregistreerd, verantwoord en gedeclareerd. CSI Stables heeft gekozen voor het ECD van TTS omdat het dossier flexibel in te richten is en dus eenvoudig aangepast kan worden aan hun