Bespaar kosten en kopzorgen, huur een specialist in!

Als u een serre wilt, dan huurt u een architect en aannemer in. Voor een correcte boekhouding huurt u een boekhouder in. Wilt u dat uw zorgdeclaraties op tijd en correct worden afgehandeld? Ook als wet- en regelgeving veranderen? Precies, dan huurt u eveneens een specialist in!

Nieuwe regels voor informatiebeveiliging

Nieuwe regels voor informatiebeveiliging Vanaf 25 mei 2018 komen er nieuwe regels en eisen voor informatiebeveiliging. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal ook voor zorginstellingen betekenen dat er opnieuw moet worden gekeken naar informatiebeveiliging. De wet stelt regels en eisen rondom datalekken, bewerkersovereenkomsten, privacy by design en privacy by default, het aanstellen van een Privacy Officer, het uitvoeren

Zorg Centraal Nederland kiest voor ResidentWeb ECD

De Arnhemse zorgaanbieder Zorg Centraal Nederland gaat gebruikmaken van ResidentWeb ECD voor het registeren, verantwoorden en declareren van de geleverde zorg. De organisatie gaat hiervoor gebruikmaken van de modules Cliëntdossier en Backoffice. ResidentWeb ECD wordt organisatiebreed geïmplementeerd met als doel om verschillende beleids- en procesverbeteringen door te voeren. Implementatie De implementatie van ResidentWeb ECD start deze maand nog, zodat Zorg

Vivens Begeleiding kiest voor Care Expert en Care2App

Vivens Begeleiding is een startende (netwerk)organisatie die zich richt op zelfstandig professionals die regionaal ambulante begeleiding binnen de Wmo bieden. De centrale organisatie faciliteert en helpt de zelfstandigen waar nodig bij het professionaliseren van processen en borgt inhoudelijk de kwaliteit van zorg. Zo bieden ze onder andere een backoffice, zodat de administratieve rompslomp voor de zzp’ers minimaal is. Berno van

TTS heet CSI Stables welkom als nieuwe klant

Stoeterij en Zorgboerderij CSI Stables heeft gekozen voor ResidentWeb ECD. De organisatie gaat gebruikmaken van de modules Cliëntdossier en Backoffice. Met deze modules kan de geleverde zorg en dienstverlening eenvoudig worden geregistreerd, verantwoord en gedeclareerd. CSI Stables heeft gekozen voor het ECD van TTS omdat het dossier flexibel in te richten is en dus eenvoudig aangepast kan worden aan hun