Forensische zorg declareren met het FZ303-bericht: onze ervaringen

In de afgelopen maanden is TTS een samenwerking gestart met zorgaanbieders Domus Mill en Onze Jongeren. In 2015 declareerden deze zorgaanbieders nog via RePaD, maar sinds 1 januari 2016 moet de declaratie vanuit de Wet forensische zorg (Wfz) door middel van een FZ303-bericht ingediend worden bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Deze nieuwe werkwijze vroeg om de juiste kennis en expertise, maar ook om de juiste software.

Forensische zorg declareren? TTS is er klaar voor!

Sinds 1 januari 2016 moet uw declaratie vanuit de Wet forensische zorg (Wfz) door middel van een FZ303-bericht ingediend worden bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Deze nieuwe werkwijze vraagt om de juiste kennis en expertise, maar ook om de juiste software.