AVG en het Besluit: verschillen en overeenkomsten

Op 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit is een nieuwe en strengere privacywet die in heel Europa van toepassing is. Door landelijke reclamecampagnes is de verordening breder bekend. In Nederland vervangt de AVG de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alleen is het ‘Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders’ nog onderbelicht en dit besluit was al vanaf 1

Verwerkersovereenkomst: noodzaak, toevoegingen en veranderingen door de AVG

Door de AVG wordt de verwerkersovereenkomst geïntroduceerd: een overeenkomst waarin wordt beschreven wie welke verantwoordelijkheid heeft en wat er gebeurt mocht er toch een beveiligingsincident plaatsvinden. Dit alles moet helder en ondubbelzinnig opgeschreven staan. U sluit zo’n overeenkomst af met uw verwerkers. Dat kunnen softwareleveranciers zijn, zoals wij, maar ook met uw accountant moet u zo’n overeenkomst opstellen! Op 25

AVG, Wlz, Zvw: alles over wet- en regelgeving tijdens bijeenkomst TTS

Informatie delen, ervaringen uitwisselen, netwerken, sparren, lachen, vragen stellen, eten en drinken: klanten en medewerkers van TTS deden het allemaal op de bijeenkomst over wet- en regelgeving van TTS op dinsdag 20 maart 2018. Uiteraard werd de AVG besproken, maar eveneens andere wet- en regelgeving, zoals Wlz en Zvw. Voor sommigen waren de onderwerpen nieuw, anderen grepen de dag aan

Omgaan met privacy in de zorg

Het kan u niet ontgaan zijn, privacy is zowel binnen Nederland als binnen Europa een belangrijk onderwerp dat momenteel hoog op de agenda staat. Per 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese privacywetgeving 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) in. Dit kunt u niet zomaar voorbij laten gaan. De wetgeving vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wpb) en iedere organisatie moet vanaf dat moment voldoen aan de strenge Europese richtlijnen die gelden

AVG en certificering leiden tot minder zorgadministratie

Wij, softwareleverancier in de zorg en onze klanten, werken met veel gevoelige gegevens, die al jaar en dag zijn onderworpen aan strenge wet- en regelgeving. Nu komt er een nieuwe Verordening aan en moeten wij wederom bewijzen dat veiligheid in de kern van organisatie en oplossingen zit. Met elke certificering en doorontwikkeling maken we onze oplossingen en organisatie nóg veiliger.