Uitval in de Wlz; oorzaken en oplossingen

Uitval in de Wlz; oorzaken en oplossingen In het declaratieproces bestaan verschillende redenen van afkeur. Declaratieregels worden afgekeurd door VECOZO of de financierende partij wanneer deze niet voldoen aan de gestelde eisen. Om geen geld mis te lopen moet de afkeur opgelost worden. In de vorige nieuwsbrief heeft u een overzicht ontvangen van de top 5 uitvalredenen per financieringsvorm.

Bespaar kosten en kopzorgen, huur een specialist in!

Als u een serre wilt, dan huurt u een architect en aannemer in. Voor een correcte boekhouding huurt u een boekhouder in. Wilt u dat uw zorgdeclaraties op tijd en correct worden afgehandeld? Ook als wet- en regelgeving veranderen? Precies, dan huurt u eveneens een specialist in!

Top 5 redenen van afkeur in het declaratieproces

Declaraties In het declaratieproces zijn er verschillende redenen van afkeur waardoor bepaalde declaratieregels afgekeurd worden in het declaratie berichtenverkeer op Vecozo. Wanneer deze regels niet opgelost worden heeft dit tot gevolg dat er geld wordt misgelopen waar u misschien wel recht op hebt. De afgelopen tijd heeft TTS gekeken naar de meest voorkomende redenen van afkeur in de declaratie.

Een juiste declaratie start bij het selectieproces

Hoge administratieve lasten, onjuiste en onrechtmatige declaraties, torenhoge accountantskosten en (dreigende) faillissementen in de zorg; helaas staat de media vol met dit soort berichten.

Wijkverpleging 2017: geen vermindering van administratieve lasten

Minder administratieve lasten voor de wijkverpleging: dat is de doelstelling die staatssecretaris Van Rijn uiteenzette in zijn Kamerbrief van 8 juni. Door het financieringsstelsel te versimpelen zouden wijkverpleegkundigen meer tijd over houden voor cliënten en minder tijd bezig zijn met het bijwerken van de administratie. Een nobel streven, maar zijn de plannen van de staatssecretaris ook effectief?