Referentie: meer zorg, minder administratiedruk voor Zorgresidentie Zonneburg

De zorg wordt steeds complexer vanwege verhoogde registratie- en verantwoordingseisen. Zo ook voor Stichting Zorg Thuis, die zorg levert op de vijf locaties van Zorgresidentie Zonneburg. Daarom is de stichting blij met Technology To Serve als IT-partner: een partij die meedenkt over hoe de zorgverleners zo eenvoudig mogelijk een zo volledig mogelijk dossier kunnen bouwen.

Ouderen die niet meer thuis willen of kunnen wonen, maar ook niet in een verpleegtehuis hun plek vinden, kunnen een appartement huren bij Zorgresidentie Zonneburg. Het bedrijf werd in 1994 opgericht en groeide uit tot twee aanvullende organisaties: Zorgresidentie Zonneburg beheert vijf gebouwen waar voornamelijk ouderen wonen en Stichting Zorg Thuis levert zorg op basis van langdurige zorg (WLZ) en zorgverzekeringswet (ZVW), waaronder ook eerstelijnsverblijf. In de volksmond wordt voornamelijk de naam Zorgresidentie Zonneburg gebruikt.

Meer druk op administrateurs

Al sinds de jaren negentig wordt Zonneburg ondersteund door IT-partner Technology To Serve, maar de samenwerking is geïntensiveerd door de veranderingen van de afgelopen vijf jaar. Aangezien de stichting zorg levert volgens de Wlz, veranderde de wet- en regelgeving, kwam er meer druk op de administrateurs te liggen en dienen de zorgverleners nu meer en andere gegevens vast te leggen.

Daphne Streppel, kwaliteitsmanager bij Stichting Zorg Thuis: ‘Lichamelijke, psychische en sociale zorgvragen nemen steeds meer toe, net als de ondersteuningsbehoefte op het gebied van wonen. Dat in combinatie met de veranderende wet- en regelgeving zorgt ervoor dat de zorgverlening steeds complexer wordt. We willen wel voldoende tijd hebben om aandacht en oog voor de cliënt te houden. Daarom hebben we in samenwerking met Technology To Serve het leeuwendeel van onze processen geoptimaliseerd om zo eenvoudig mogelijk een zo volledig mogelijk dossier op te bouwen.’

Uitbesteden zorgdeclaraties

Een volledig dossier is cruciaal om zorgdeclaraties correct en op tijd te kunnen indienen, een proces dat Stichting Zorg Thuis heeft uitbesteed aan Technology To Serve’s partner Care Expert. Brigitte Irahouten, manager bedrijfsvoering, vertelt: ‘Het enige dat wij hoeven te doen om ervoor te zorgen dat de geleverde zorg op tijd wordt betaald, is het aanleveren van mutaties en het controleren van de rapportages.’

Brigitte Irahouten, Manager bedrijfsvoering. (l). Daphne Streppel Kwaliteitsmanager (r).

Het aanleveren van mutaties gebeurt automatisch door een koppeling tussen ons ECD en Care2Declare, het zorgdeclaratie platform van Care Expert. Ik kan de controles daarna zelf doen en toestemming geven voor declaratie’, vertelt Irahouten. ‘Het belangrijkste voordeel van de samenwerking met Technology To Serve en Care Expert is hun kennis van de laatste wet- en regelgeving. Dat geeft mij de mogelijkheid om mijn organisatie efficiënt te runnen.

Heeft Stichting Thuis Zorg nog plannen voor de toekomst? Streppel: ‘Zeker, we kijken hoe we meer kunnen digitaliseren. Bijvoorbeeld: momenteel tekenen we onze medicatie af op een papierenlijst en we willen dat digitaliseren. Daarbij willen we zeker zijn dat alle systemen goed samenwerken en risico’s geminimaliseerd worden. Maar daarbij blijft de kernvraag: hoe kunnen we voldoende tijd en echte aandacht blijven besteden aan onze cliënten?’

Wilt u zich ook kunnen richten op uw zorgtaak en ICT-vraagstukken aan experts overlaten? Neem dan contact op met Technology To Serve.

Contact

Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen? Of wilt u met ons samenwerken?
Neem contact op!