In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens TTS Technology To Serve verzamelt op haar website en hoe hiermee omgegaan wordt:

Cookies

Op deze website worden diverse tools gebruikt waarmee het surfgedrag van onze bezoekers geanalyseerd kan worden. Op het apparaat van de bezoeker wordt per tool een cookie geplaatst. Hieronder kunt u een beschrijving vinden van de cookies die wij gebruiken:

Sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Formulieren

Op de website zijn een aantal formulieren te vinden. Hieronder wordt per formulier toegelicht waarvoor het formulier en de hierin geplaatste gegevens gebruikt worden. In lijn met de wet- en regelgeving wordt de verwerking tot het minimale beperkt en is het te allen tijde mogelijk om uw gegevens te laten verwijderen.

Contactformulier

Dit formulier biedt websitebezoekers de mogelijkheid om in contact te komen met TTS. De gegevens opgegeven in het formulier worden opgeslagen en kunnen worden gedeeld met onze medewerkers. Dit met als doel u zo goed mogelijk te kunnen helpen of om contact met u op te nemen. Uw gegevens kunnen tevens opgenomen worden in het CRM-systeem om contacthistorie op te bouwen en u op een later moment beter van dienst te kunnen zijn. De volgende gegevens worden vastgelegd: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres (indien opgegeven).

Aanmelding en afmelding nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief, dan wordt uw e-mailadres geregistreerd in ons CRM-systeem en MailChimp. Hierdoor wordt het voor ons mogelijk contact met u op te nemen en de nieuwsbrief periodiek geautomatiseerd te versturen. De volgende gegevens worden vastgelegd: voornaam, achternaam en email adres. Afmeldingen kan automatisch door onder aan de nieuwsbrief te klikken of door een mail te sturen naar info@ttoserve.nl

Nieuwsbrieven

Ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief, dan wordt uw klikgedrag in de nieuwsbrief geanalyseerd met behulp van MailChimp. Deze statistieken worden niet-anoniem geanalyseerd. Met deze analyses wordt de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven bepaald.

Solliciteren via de website

TTS is de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten. Op het moment dat een kandidaat per mail solliciteert, wordt toestemming gegeven voor het bewaren van:

  1. Curriculum Vitae;
  2. Motivatiebrief;
  3. NAW- en contactgegevens;

Verzamelde gegevens worden voor de periode van een (1) jaar opgeslagen in een volgens ISO27001-standaard beveiligd online systeem. De gegevens worden vastgelegd voor de uitvoering van werving & selectie. Op het moment van solliciteren en het delen van de gegevens met TTS door de betrokkene, wordt toestemming verleent voor de opslag en verwerking van de gegevens.

Bewaartermijnen

TTS bewaart uw gegevens tot u verzoekt deze te verwijderen of totdat u zich afmeldt voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Beveiliging

TTS neemt fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om onrechtmatig gebruik van de verwerkte gegevens te voorkomen. Zo hebben alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot gegevens of delen daarvan. Ook heeft TTS verwerkersovereenkomsten afgesloten met de subverwerkers en wordt verwerking alleen uitbesteed aan gerenommeerde partners.

Gegevensverstrekking aan derden

Om de gegevens verworven middels onze website correct en veilig te verwerken, zet TTS Technology To Serve verwerkers in. Met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Uw rechten

U heeft het recht uw gegevens op te vragen, de verwerkte gegevens te wijzigen, de verwerking van uw gegevens te beperken of uw gegevens te laten verwijderen. Hiervoor kunt u per e-mail een verzoek indienen. Dit verzoek zal zo snel mogelijk, met in acht name van de wettelijke (bewaar)termijnen, afgehandeld worden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

TTS heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. De meest actuele versie is te allen tijde te vinden op onze website. Als er wijzigingen zijn die direct van invloed zijn op de dienstverlening, dan wordt u hier vroegtijdig per e-mail van op de hoogte gesteld.

Contact

Heeft u vragen over de privacyverklaring of de verwerking van uw gegevens? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mailadres: info@ttoserve.nl of 088-1157200.