Een gezondere bevolking en minder kosten: dat is het doel van preventieve zorg. Steeds meer Nederlanders kiezen bijvoorbeeld voor hulp bij stoppen met roken of leefstijltrainingen. Maar hoe declareert u als zorginstelling deze zorg op tijd en correct? Laat u helpen door de specialisten van Care Expert, zodat uw zorginstelling net zo (financieel) gezond blijft!

Voorkomen is beter dan genezen. Met dit motto wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de gezondheid stimuleren en de zorgkosten beheersbaar houden. Dit heeft onder andere geleid tot het Nationaal Preventieakkoord. Daarnaast vergoeden zorgverzekeraars steeds meer preventieve zorg vanuit de basis- of aanvullende verzekering.

Hulp bij stoppen met roken en leefstijltrainingen

Het tijdig signaleren van gezondheidsrisico’s, goede begeleiding en advies zorgen in veel gevallen voor een structureel gezondere levensstijl. Hiermee kan, vaak duurdere, zorg op latere leeftijd worden voorkomen. Concrete voorbeelden van doorgevoerde maatregelen zijn bijvoorbeeld het opnemen van hulp bij stoppen met roken in het basispakket per 2020 of vergoedingen voor leefstijltraining, preventief medische onderzoeken of health checks in de aanvullende verzekeringen.

Een groot deel van deze preventiezorg wordt vergoed uit de aanvullende verzekeringen. De voorwaarden verschillen daardoor per zorgverzekeraar en zelfs per polistype. De voorwaarden om correct te declareren zijn minstens zo divers. De specialisten van Care Expert hebben deze voorwaarden per verzekeraar in kaart gebracht, zodat u met behulp van Care2Declare kunt declareren waar u recht op heeft!

Zet u zich in voor een gezondere bevolking? Of wilt u dit in de toekomst gaan doen? Care Expert denkt graag met u mee!