Ouderenzorg

Zorginstellingen in de ouderenzorg hebben te maken met een complexe zorgadministratie door verscheidene financierders en declaratie-eisen. Wet- en regelgeving rondom WMO, ZVW, WLZ, DBC GRZ, zijn continu in ontwikkeling en vereisen verschillende wijzen van registreren. Daarnaast heeft u te maken met strenge privacywetgeving en wordt u gevraagd om de beveiliging van uw cliëntgegevens op het hoogste niveau te houden.

Ook wilt u uw medewerkers voorzien van de beste oplossingen om ze optimaal te kunnen ondersteunen en een efficiënte zorgadministratie te kunnen voeren. Dit alles uiteraard tegen minimale kosten, zodat u uw financiële middelen kunt inzetten voor het verbeteren van de zorg aan uw cliënten. Hoe zorgt u dat u als zorginstelling in de ouderenzorg ondanks al deze complexiteiten grip houdt op uw zorgregistratie en -declaratie, terwijl u voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van zorg?

TTS biedt drie oplossingen voor uw uitdagingen op het gebied van zorgadministratie en -registratie, waarin privacy, efficiënte processen en ondersteuning van uw medewerkers zijn gewaarborgd.

Care Expert

Care2Declare

Care2App Suite

Maak een vrijblijvende afspraak:


Of neem contact met ons op:

TTS Technology To Serve
Hanzelaan 328
8017 JP Zwolle

T: 088-1157200
E: info@ttoserve.nl