Nieuwe berichten in het Sociaal Domein

In verband met de migratie van iWmo en iJw 2.0 naar 2.1 is er begin juni tijdelijk geen iWmo- en iJw- berichtenverkeer mogelijk. Dit houdt in dat er in deze periode geen toewijzingen worden verstuurd, geen mutaties uitgevoerd kunnen worden en dat er in deze periode niet gedeclareerd kan worden middels een 303-bericht. Deze migratie wordt ook wel landelijke freezeperiode genoemd, hieronder is deze landelijke freezeperiode weergegeven op een tijdlijn.

Figuur 1: Tijdlijn landelijke freezeperiode (in rood: berichten verstuurd door gemeente; in blauw: berichten verstuurd door zorgaanbieder)

Het is niet mogelijk om berichten verstuurd vanuit de oude standaard te matchen aan berichten in de nieuwe standaard. Om dit probleem te voorkomen is het niet mogelijk om over de periode 28 mei 2017 tot en met 12 juni 2017 declaratieberichten te versturen. Indien het niet mogelijk is te wachten met het insturen van de declaratie, dient er vroegtijdig contact opgenomen te worden met de gemeente voor een eventuele maatwerkoplossing.
Vanaf 6 juni 2017 is het ook niet langer mogelijk een 301-, 305-, of 307-bericht te versturen. De deadline voor gemeentes om te reageren op deze berichten is 8 juni 2017. Hierna ligt het gehele iWmo en iJw berichtenverkeer stil tot en met 12 juni 2017. Vanaf die datum dient u de nieuwe standaard te gebruiken.