Zorg leveren aan de bewoners met dementie is voor Martha Flora een persoonlijke aangelegenheid. Daarom klikt de zorgorganisatie goed met Technology To Serve, vertelt Katja Smitskamp, operationeel directeur bij Martha Flora. ‘De lijntjes met Technology To Serve zijn kort en persoonlijk’, vertelt Smitskamp. Technology To Serve neemt voor Martha Flora onder andere het beheer van het applicatielandschap uit handen.

 Martha Flora levert de beste dementiezorg in Nederland, vertelt Smitskamp: de zorg is kleinschalig en persoonlijk. Dat betekent dat Martha Flora een woonomgeving creëert zoals het thuis bij de cliënten ook was. Er zijn twaalf tot veertien bewoners per meander en een meander bestaat uit een vijftal grote ruimtes waar bewoners op zoek kunnen gaan om in beweging te blijven en hun eigen plekje te vinden, ook buiten hun eigen studio’s.

Het hele systeem is ondersteunend aan de bewoners en daarom heeft Martha Flora geen kantoren. De organisatie is lean and mean, zo omschrijft Smitskamp. ‘Alle medewerkers zijn op de bewoners gericht en alles wat we kunnen uitbesteden, besteden we ook uit. De zorg en het welbevinden van de bewoners staat voorop. Als zorgorganisatie onderscheid je je niet op het stafapparaat, maar alleen op de locaties en met de zorg die we leveren.’

Weten waarom Martha Flora voor Technology To Serve koos om het applicatielandschap te laten beheren? En hoe ze dat ervaren? Lees de hele referentie!