Jeugdzorg

De verschuiving van de verantwoordelijkheid van verzekeraars naar gemeenten had verstrekkende gevolgen voor uw zorgadministratie en -registratie. Als zorginstelling in de jeugdzorg moet u rekening houden met continue veranderingen: gemeenten met een diversiteit aan eisen en veranderingen in de wijze van registratie en declaratie. Alsof dat nog niet genoeg was, wordt privacywetgeving aangescherpt en moet u voldoen aan de hoogste beveiligingseisen voor uw cliëntgegevens.

Ook wilt u uw medewerkers voorzien van de beste oplossingen om ze optimaal te kunnen ondersteunen en een efficiënte zorgadministratie te kunnen voeren. Dit alles uiteraard tegen minimale kosten, zodat u uw financiële middelen kunt inzetten voor het verbeteren van de zorg aan uw cliënten. Hoe zorgt u dat u als zorginstelling in de jeugdzorg ondanks al deze complexiteiten grip houdt op uw zorgregistratie en -declaratie, terwijl u voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van zorg?

TTS biedt drie oplossingen voor uw uitdagingen op het gebied van zorgadministratie en -registratie, waarin privacy, efficiënte processen en ondersteuning van uw medewerkers zijn gewaarborgd.

Care Expert

Care2Declare

Care2App Suite

Maak een vrijblijvende afspraak:


Of neem contact met ons op:

TTS Technology To Serve
Hanzelaan 328
8017 JP Zwolle

T: 088-1157200
E: info@ttoserve.nl