Over iets minder dan drie maanden is het alweer 2019. Zeker zakelijk moet u goed nadenken wat deze overgang naar het nieuwe jaar voor u betekent. Zijn er bijvoorbeeld nieuwe wetswijzigingen waar u rekening mee moet houden? Welke doelstellingen wilt u voor komend jaar? Als u de fullservice dienstverlening Care Expert van TTS Technology To Serve afneemt, ontvangt u binnenkort het plan van aanpak, zodat we soepel het nieuwe jaar ingaan.

Enkele belangrijke vragen voor een soepele overgang naar 2019 zijn: wat zijn de wijzigingen in wet- en regelgeving in het nieuwe jaar? Veranderen de productcodes of tarieven voor mijn zorgproducten? Wat zijn de gevolgen voor mijn administratie of systeeminrichting? Heeft u gekozen voor de fullservice dienstverlening Care Expert van TTS Technology To Serve, dan denken wij hierin met u mee!

Binnenkort ontvangt iedere Care Expert-klant een plan van aanpak. Hierin wordt verteld wat we van elkaar kunnen verwachten, zodat de jaarovergang in goede banen geleid wordt. In het plan van aanpak vindt u de volgende informatie:

  • Alle wetswijzigingen per 2019 op een rij;
  • Doelstelling en randvoorwaarden van de Care Expert dienstverlening;
  • Planning en agenda;
  • Resultaten na het doorlopen van het plan.

Wlz-wijzigingen 2019

Wat wij nu alvast met u kunnen delen, zijn de Wlz-wijzigingen per 1 januari 2019. Op de website van de NZA staat de Informatiekaart ‘beleid en regels voor de langdurige zorg 2019‘. In deze informatiekaart staat kort vermeld welke wijzigingen er in de Wlz gaan plaatsvinden per 2019. Ten opzichte van 2018 zijn er voor 2019 geen grote wijzigingen gepland, ook niet in het iWlz-berichtenverkeer.

Als u op dit moment al informatie of documentatie heeft, zoals prijsafspraken of contracten die belangrijk zijn voor een juiste en tijdige Care Expert-dienstverlening per 2019, dan kunt u dit aan ons toesturen. Vragen over dit onderwerp beantwoorden wij graag via onze SelfServiceDesk.

Neem contact op!

Neemt u Care Expert nog niet af, maar kunt u wel hulp gebruiken om uw software gereed te maken voor 2019? Neem dan gerust contact op met TTS Technology To Serve. Wij helpen u graag.