Per 1 april 2018 treedt de nieuwe standaard voor berichtenverkeer van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in werking. Bent u al op de hoogte van alle veranderingen? Lees dan ons document met alle wijzigingen of bezoek ons seminar over de veranderingen op 20 maart 2018. De invoering gaat volgens de bigbang-aanpak, dus per 1 april moet u volledig uitgerust zijn om de nieuwe werkwijze toe te passen.

In 2016 is de huidige iWlz-standaard voor berichtenverkeer van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) ingegaan. Om de administratielast voor de declaratie binnen deze wet te verminderen, is een nieuwe standaard ontwikkeld. De standaard, genaamd iWlz 2.0, treedt 1 april 2018 volgens een bigbang-aanpak in werking. Dat betekent dat de hele keten in één keer overgaat. Er is geen transitieperiode en alle toewijzingen zullen per 1 april volgens de nieuwe standaard opgevoerd moeten worden.

Houd rekening met extra administratiedruk

De invoering van de nieuwe standaard betekent dat u rond eind maart en begin april rekening moet houden met extra administratiedruk. De wijzigingen zijn uiteindelijk een verbetering ten opzichte van de huidige standaard. De eerste weken zult u echter tijd moeten besteden aan het eigen maken van de wijzigingen. TTS heeft een overzicht gemaakt van alle wijzigingen, zodat u als klant van TTS op de hoogte bent van de eisen waaraan berichtgeving moet voldoen.

Het document met alle wijzigingen kunt u vinden op Topdesk.

Inloggen bij Topdesk

Eén van de veranderingen is bijvoorbeeld het toewijzen van zorg. Waar dat vroeger gebeurde op basis van tijd en functies, wordt de zorg nu opgedeeld in percentages van het budget. Zorginstellingen zullen dus bij het maken van het zorgplan veel meer op budget moeten sturen in plaats van op uren. Daarom is een vernieuwde rekenmodule ontwikkeld, waarmee zorginstellingen hun aandeel kunnen berekenen. Ook de naam ZIN is veranderd: om verwarring te voorkomen is de benaming van de leveringsvorm Zorg in Natura veranderd in Verblijf.

De verwachting is dat het WLZ-berichtenverkeer op 1 april 2018 wordt stilgelegd en dat het op 3 april weer wordt opgestart. De exacte data zijn nog niet bekend, maar wij houden u uiteraard op de hoogte. Voor de klanten is het volledige document met wijzigingen beschikbaar via Topdesk.

Inloggen bij Topdesk

iWlz 2.0 – Het Seminar

Wilt u volledig geïnformeerd weer aan de slag met het berichtenverkeer van iWlz 2.0? Neem deel aan het seminar dat TTS op 20 maart 2018 organiseert over de iWlz. Wij vertellen u alles over de laatste wijzigingen en beantwoorden al uw vragen! U kunt als klant van TTS kosteloos deelnemen aan het seminar. U ontvangt als klant nog een uitnodiging voor dit seminar. Houd uw e-mail dus goed in de gaten!