Per 1 oktober is de verplichting tot ondertekening van het zorgplan of elke wijziging hiervan, afgeschaft. Dit betekent dat de tijd die aan administratieve handelingen wordt besteed, aanzienlijk minder wordt. Hier heeft zowel de medewerker als de cliënt profijt van, aangezien deze vrijgekomen tijd kan worden besteed aan het leveren en ontvangen van zorg in plaats van aan administratie.

De afschaffing van de verplichte ondertekening komt voort uit een wijziging in de algemene voorwaarden die op een zorgovereenkomst van toepassing zijn. Branchevereniging ActiZ, Zorgthuisnl, LOC Zeggenschap in zorg, de Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland wijzigden samen deze Algemene Voorwaarden Verpleging, Verzorging en ZorgThuis. Deze gaan per 1 oktober 2018 in voor nieuwe cliënten bij zorgaanbieders die lid zijn van ActiZ of Zorgthuisnl en gelden alleen voor cliënten die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen.

Nieuwe cliënten ontvangen de algemene voorwaarden bij het sluiten van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, wanneer zij in zorg treden bij een zorginstelling. Bij bestaande cliënten zijn ze met terugwerkende kracht vanaf 25 mei ingegaan. Het is van belang dat ook bestaande cliënten de vernieuwde versie ontvangen, vanwege de wijziging in privacywetgeving (AVG). De nieuwe algemene voorwaarden zijn digitaal beschikbaar via de website van ActiZ.

Zorgverzekeraars

Op dit moment is nog niet duidelijk wat zorgverzekeraars eisen met betrekking tot ondertekening van het zorgplan. Mogelijk willen zij nog wel een handtekening zien over in ieder geval de periode 2018. Informeer bij de betreffende zorgverzekeraar wat hierover de afspraken zijn en deel dit met de zorgmedewerkers, zodat voor iedereen duidelijk is wat er wordt verwacht.

Heeft u vragen over Wlz en hoe deze wijziging invloed heeft op uw processen? Neem dan contact op via onze SelfServiceDesk.