GGZ

Zorginstellingen in de GGZ hebben te maken met continu veranderende wet- en regelgeving rondom WMO, ZVW, WLZ en DBC’s. Daardoor wordt uw zorgadministratie en -registratie steeds complexer, zeker aangezien u te maken heeft met verschillende financierders en declaratie-eisen. Daar komt bij dat u het hoofd moet bieden aan strenge privacywetgeving en vraagt de overheid van u om de beveiliging van uw cliëntgegevens naar het hoogste niveau te brengen.

Ook wilt u uw medewerkers voorzien van de beste oplossingen om ze optimaal te kunnen ondersteunen en een efficiënte zorgadministratie te kunnen voeren. Dit alles uiteraard tegen minimale kosten, zodat u uw financiële middelen kunt inzetten voor het verbeteren van de zorg aan uw cliënten. Hoe zorgt u dat u als zorginstelling in de GGZ ondanks al deze complexiteiten grip houdt op uw zorgregistratie en -declaratie, terwijl u voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van zorg?

TTS biedt drie oplossingen voor uw uitdagingen op het gebied van zorgadministratie en -registratie, waarin privacy, efficiënte processen en ondersteuning van uw medewerkers zijn gewaarborgd.

Care Expert

Care2Declare

Care2App Suite

Maak een vrijblijvende afspraak:


Of neem contact met ons op:

TTS Technology To Serve
Hanzelaan 328
8017 JP Zwolle

T: 088-1157200
E: info@ttoserve.nl