Gehandicaptenzorg

De veranderingen in de WMO van de afgelopen jaren hebben zorgdeclaratie en -registratie niet eenvoudig gemaakt voor u als zorginstelling in de gehandicaptenzorg. U deed uw best om alle regels van de individuele gemeenten te volgen. Nu u alles op orde heeft, leidt de standaardisatie door gemeenten wederom tot veranderingen. Alsof u nog niet genoeg op uw bord heeft, heeft u ook te maken met strenge privacywetgeving en beveiliging van uw cliëntgegevens.

Ook wilt u uw medewerkers voorzien van de beste oplossingen om ze optimaal te kunnen ondersteunen en een efficiënte zorgadministratie te kunnen voeren. Dit alles uiteraard tegen minimale kosten, zodat u uw financiële middelen kunt inzetten voor het verbeteren van de zorg aan uw cliënten. Hoe zorgt u dat u als gehandicaptenzorginstelling ondanks al deze complexiteiten grip houdt op uw zorgregistratie en -declaratie, terwijl u voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van zorg?

TTS biedt drie oplossingen voor uw uitdagingen op het gebied van zorgadministratie en -registratie, waarin privacy, efficiënte processen en ondersteuning van uw medewerkers zijn gewaarborgd.

Care Expert

Care2Declare

Care2App Suite

Maak een vrijblijvende afspraak:


Of neem contact met ons op:

TTS Technology To Serve
Hanzelaan 328
8017 JP Zwolle

T: 088-1157200
E: info@ttoserve.nl