Jeugdzorgaanbieders moeten vaak lang wachten op betalingen van gemeenten, waardoor ze te maken kunnen krijgen met financiële problemen. Nadat de jeugdzorg op 1 januari 2015 een verantwoordelijkheid werd van gemeenten, zijn de kosten enorm opgelopen. Verschillende bestuurders van jeugdzorginstellingen geven aan dat het extra papierwerk veel meer geld kost dan vóór de transitie.

In de Volkskrant, het AD en op NU.nl was te lezen dat organisaties die gespecialiseerde hulp bieden aan mensen met psychische problemen vele miljoenen euro’s per jaar extra kwijt zijn aan administratieve bureaucratie en dat budgetten krapper worden. Aangezien de kosten toenemen is het dus van groot belang dat er geen inkomstenderving plaatsvindt. Geld dat langere tijd open staat moet tijdig worden voldaan. De praktijk wijst helaas uit dat dit niet het geval is. Recentelijk zijn hier diverse artikelen over verschenen, bijvoorbeeld in Binnenlands Bestuur. Wij zien dat goede communicatie veel problemen kan oplossen of nog beter, problemen kan voorkomen.

Praktijkvoorbeeld

Stichting Boogh is een GGZ-aanbieder die de hierboven geschetste problemen ook ondervond. Deze stichting wil graag geld uitgeven aan goede kwalitatieve zorg en niet aan onnodige administratieve lasten. Voor Ira Tonkes, Business Controller bij Stichting Boogh, was het van belang dat de organisatie die haar administratie zou ondersteunen, ook verstand had van de complexiteiten binnen het zorg-to-cashtraject. Daarom is TTS door Stichting Boogh ingezet als verlengstuk en integraal onderdeel van hun eigen administratieve organisatie met vele positieve gevolgen.

Wij zijn er van overtuigd dat TTS dé oplossing biedt voor de problemen in de jeugdzorg. Wilt u meer weten over onze diensten? Neem dan contact met ons op!