Lenterelease ResidentWeb ECD

Lenterelease ResidentWeb ECD

Op 6 april aanstaande zal de servicedesk de lenterelease van ResidentWeb plaatsen. Deze release staat onder andere in het teken van de Wet zorg en dwang. Afgelopen maanden zijn organisaties van start gegaan om te werken met deze nieuw wet. In deze release komt een...
Kennissessie Care2Declare

Kennissessie Care2Declare

Op donderdag 16 april 2020 van 13.30 – 16.30 uur organiseert Technology To Serve een kennissessie over het gebruik van Care2Declare. In het eerste kwartaal heeft de servicedesk de vragen geïnventariseerd en opvallende zaken uitgelicht. De volgende onderwerpen...
Technology To Serve bestaat 25 jaar!

Technology To Serve bestaat 25 jaar!

Met trots vieren we het 25-jarig bestaan van TTS Technology To Serve. Met de groei van de digitalisering in de zorg is ook ons bedrijf uitgegroeid van een klein familiebedrijf tot een software- en adviespartner waar tientallen klanten op vertrouwen. Zonder deze...
Handtekening onder Zorgplan niet meer verplicht

Handtekening onder Zorgplan niet meer verplicht

Per 1 oktober is de verplichting tot ondertekening van het zorgplan of elke wijziging hiervan, afgeschaft. Dit betekent dat de tijd die aan administratieve handelingen wordt besteed, aanzienlijk minder wordt. Hier heeft zowel de medewerker als de cliënt profijt van,...