Referentie Zorgresidentie Zonneburg

Referentie Zorgresidentie Zonneburg

De zorg wordt steeds complexer vanwege verhoogde registratie- en verantwoordingseisen. Zo ook voor Stichting Zorg Thuis, die zorg levert op de vijf locaties van Zorgresidentie Zonneburg. Daarom is de stichting blij met Technology To Serve als IT-partner: een partij...
Lenterelease ResidentWeb ECD

Lenterelease ResidentWeb ECD

Op 6 april aanstaande zal de servicedesk de lenterelease van ResidentWeb plaatsen. Deze release staat onder andere in het teken van de Wet zorg en dwang. Afgelopen maanden zijn organisaties van start gegaan om te werken met deze nieuw wet. In deze release komt een...
Kennissessie Care2Declare

Kennissessie Care2Declare

Op donderdag 16 april 2020 van 13.30 – 16.30 uur organiseert Technology To Serve een kennissessie over het gebruik van Care2Declare. In het eerste kwartaal heeft de servicedesk de vragen geïnventariseerd en opvallende zaken uitgelicht. De volgende onderwerpen...