Declaraties

In het declaratieproces zijn er verschillende redenen van afkeur waardoor bepaalde declaratieregels afgekeurd worden in het declaratie berichtenverkeer op Vecozo. Wanneer deze regels niet opgelost worden heeft dit tot gevolg dat er geld wordt misgelopen waar u misschien wel recht op hebt.

De afgelopen tijd heeft TTS gekeken naar de meest voorkomende redenen van afkeur in de declaratie. De oplossing voor redenen van uitval die u in de declaratie aantreft kunt u op de website van Vektis vinden. Daarnaast willen wij u in de komende nieuwsbrieven inzicht verschaffen in het ontstaan en het oplossen van de hier onder genoemde uitval.

Hieronder kunt u een top 5 per financieringsvorm vinden. De declaraties voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdwet worden beide bij de gemeente ingediend. De redenen voor uitval komen vaak overeen waardoor er gekozen is om deze financieringen samen te behandelen.

WLZ

1. Geen machtiging afgeven (MAZ)
2. Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken.
3. Functiecode / zorgzwaartepakketcode ontbreekt of is onjuist.
4. Declaratie mutatiedag(en) sluit niet aan op een opname.
5. Deze prestatie voldoet niet in combinatie met een eerdere prestatie bij een andere behandelaar/uitvoerder.

ZVW

1. Cliënt is niet verzekerd
2. Zorgverlener is niet erkend of bevoegd tot uitvoering van opgegeven prestatie.
3. Prestatie voldoet niet in combinatie met eerdere prestatie.
4. Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken.
5. Er is geen contract met de aangeduide declarant voor de opgegeven prestatie.

WMO & JW

1. Er is geen machtiging afgegeven.
2. Aantal uitgevoerde prestaties of hoeveelheid afgeleverd ontbreekt of is onjuist.
3. Productcode onjuist
4. Tarief prestatie ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken.
5. Declaratieperiode ontbreekt of is onjuist

FZ

1. Er is geen (correcte) melding aanvang zorg (MAZ) aanwezig
2. Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of is onjuist
3. De AGB-Code op het plaatsingsbesluit komt niet overeen met de AGB in de factuur
4. Er is geen contract met aangeduide declarant.
5. Aantal uitgevoerde prestaties is niet gelijk aan aantal dagen in periode begindatum deelprestratie t/m einddatum deelprestatie.

Nog niet ingeschreven voor onze nieuwsbrief? Doe dat dan snel hier!