De komende jaarovergang biedt kansen om uw zorgadministratie en -declaratie te verbeteren. In de vorige nieuwsbrief hadden we het al over het plan van aanpak, maar u kunt nog meer uit de komende jaarovergang halen! Voorkom bijvoorbeeld extra handelingen door één AGB-code te hanteren. Of word onderaannemer als het budgetplafond is bereikt. Zo maken we van 2019 een nog mooier jaar.

Kans 1: voorkom extra handelingen, kies voor één AGB-code

Wij komen in de praktijk vaak contractafspraken met verschillende AGB-codes tegen. Zo zijn er veel zorgaanbieders die de contracten met zorgverzekeraars op andere codes hebben afgesloten dan de contracten met zorgkantoren. Een andere, veelvoorkomende situatie is dat per locatie een andere AGB-code wordt gehanteerd. Dit heeft negatieve gevolgen voor uw administratieve proces: er moeten meerdere declaraties worden aangemaakt, het leidt tot extra handelingen in het berichtenverkeer of de systeeminrichting vervuild.

In veel gevallen zijn meerdere AGB-codes niet eens nodig: contracten voor verschillende zorgvormen kunnen vaak worden afgesloten op één AGB-code. Ook het declareren op een zogenaamde ‘koepelcode’ is mogelijk. Daarnaast is het vaak vrij eenvoudig om een bestaande AGB-code uit te breiden met erkenningen voor andere zorgvormen. Vooral als uw instelling deze zorg al levert, eventueel op een andere code. Wilt u uw AGB-registratie wijzigen? Dit kan via VECOZO of het wijzigingsformulier op www.agbcode.nl.

Kans 2: budgetplafond bereikt? Word onderaannemer!

Levert u wijkverpleging of eerstelijnsverblijf? Dan is het naar alle waarschijnlijkheid mogelijk dat u te maken heeft met een zogenaamd ‘budgetplafond’: u mag over 2018 tot een, in het contract met de zorgverzekeraar overeengekomen, bedrag declareren. Levert u meer zorg, dan krijgt u dit vaak niet vergoed. Soms wil de zorgverzekeraar u tegemoetkomen en het budget naar boven bijstellen, maar hier zitten een aantal voorwaarden aan. Zo bent u onder andere afhankelijk van de gedeclareerde zorg van collega-zorgaanbieders in uw regio en dient u tijdig te reclameren.

Krijgt u de extra budgetruimte niet van uw zorgverzekeraar? In dat geval kan het interessant zijn om de zorg als onderaannemer van één van uw collega-zorgaanbieders te leveren. Daar waar u méér levert dan overeengekomen, is er misschien een andere aanbieder die juist veel ruimte over heeft. Het kan dan interessant zijn om uw geleverde zorg via deze collega-zorgaanbieder te declareren. Ga eens met zorgaanbieders in uw regio in gesprek om te onderzoeken welke mogelijkheden hier voor u liggen.

Denkt u dat bovenstaande punten ook op uw zorgadministratie van toepassing zijn? Wilt u ook meer uit uw zorgadministratie halen in 2019? TTS Technology To Serve adviseert u graag! Neem gerust contact op met Christiaan Brouwer via c.brouwer@ttoserve.nl of 06-49061842.