APPS

De apps van TTS zijn verzameld in de Care2App Suite. Care2App Suite biedt apps aan zorgprofessionals voor het registreren van gegevens aan de bron. Workflows zijn per app gekaderd en zorgen ervoor dat er geen overbodige registraties worden ingevoerd. Ze zijn automatisch gekoppeld aan de cliënten in Care2Declare.

Care2App Omaha

Care2App Omaha

Stel uw zorgplan samen met uw cliënt op aan het bed of de keukentafel en laat het bij goedkeuren direct ondertekenen met Care2App Omaha. De app biedt uitgebreide tips en gericht advies om eenvoudig een correct zorgplan op de stellen aan de hand van de Omaha-systematiek. U houdt uw voortgang direct bij in de app en kunt dit eenvoudig ter plaatse delen met uw cliënt.

Geen overbodige registraties of het verwerken van informatie naderhand: met Care2App Omaha is uw cliëntdossier altijd up-to-date.

In Care2App Omaha kunt u:

 • De intake opnemen;
 • Het assessment vastleggen;
 • De verpleegkundige indicatie vaststellen;
 • Het daadwerkelijke zorgplan opstellen;
 • Het zorgplan digitaal laten ondertekenen;
 • Voortgangsrapportages maken en delen;
 • Metingen bij de voortgangsrapportages vastleggen;
 • Streefscores vastleggen;
 • Notificaties met de verpleegkundige indicatie naar Care2Declare verzenden.

De functionaliteiten van Care2App Omaha ondersteunen de medewerker in het kernproces van zorgverlening aan de hand van de Omaha-systematiek.

Via Omaha Solutions biedt TTS in samenwerking met The Competence Group een combinatie van digitale scholing over de Omaha-systematiek en Care2App Omaha voor het toepassen van de opgedane kennis in de praktijk.

Download brochure
Care2App Agenda

Care2App Agenda

Plannen van afspraken en routes, registratie en declaratie van tijd, verslaglegging van geplande afspraken: alles wordt gecom-bineerd in de procesgerichte app Care2App Agenda. Geen standaard kalenderapp, maar een volledige integratie met het cliënt-informatiesysteem, telefoonfuncties zoals de routeplanner en registratiefunctionaliteiten voor de geleverde zorg.

Door de integratie met Care2Declare wordt de productie direct doorgezet naar de administratie. Zo kunt u zorg(eloos) leveren, registreren en declareren.

In Care2App Agenda kunt u:

 • Afspraken maken en gedetailleerde activiteiten toevoegen;
 • Afspraken koppelen aan medewerker, datum, tijdstip, discipline en herhaalpatroon;
 • Direct alle benodigde cliëntinformatie bekijken;
 • Reistijden berekenen en routes vastleggen via Google Maps;
 • Gedetailleerd zorguren registreren;
 • Uren laten controleren voordat ze doorgezet worden naar Care2Declare.

De functionaliteiten van Care2App Agenda ondersteunen medewerkers in het beheren van hun beschikbaarheid en het inplannen en het registreren van zorgafspraken.

Download brochure
Care2App Agenda

Care2App Zorgleefplan

Als de kwaliteit van leven van uw cliënten een belangrijke maatstaaf is in het leveren van zorg, dan werkt u waarschijnlijk volgens de methode van het zorgleefplan. Met de procesgerichte app Care2App Zorgleefplan stelt u samen met de cliënt het plan op en kunt u het direct laten ondertekenen. De app leidt de medewerker eenvoudig door de vragen over de vier domeinen.

U richt zich op het gesprek met de cliënt en Care2App Zorgleefplan zorgt dat u alles eenvoudig en correct vastlegt. Zo is uw cliëntdossier altijd up-to-date.

In Care2App Zorgleefplan kunt u:

 • De intake, wensen en behoeften van de cliënt vastleggen;
 • Het zorgleefplan gestructureerd opstellen;
 • Het zorgleefplan digitaal laten ondertekenen;
 • Voortgangsrapportages maken en delen;
 • Metingen bij de voortgangsrapportages vastleggen;
 • Belangrijke gebeurtenissen in de tijdlijn teruglezen.

De functionaliteiten van Care2App Zorgleefplan ondersteunen de medewerker in het kernproces van zorgverlening aan de hand van de Zorgleefplan-methodiek.

Download brochure

Maak een vrijblijvende afspraak:


Of neem contact met ons op:

TTS Technology To Serve
Hanzelaan 328
8017 JP Zwolle

T: 088-1157200
E: info@ttoserve.nl